Sunday, March 1, 2009

Sze Ann
Wendy
Mei Zhen
Sook Ling
Melvin
Vinnie
Eng Aun
Ying Shin
Yan Lin
Li Wah
Joanne
Hui Wei
Hwei Mien
Cally
Lay Kuan
Wan Jing
Ng Kar Heng
Yew Son
Yee Ling
Ngai
Meng Hua
Adrian
Sheryn
Hakim
Dhilip
Wong Kah Chun
See Lim
Wen Xian
Hui Xian
Keyun
Chien Ling
Weng Sing
Kit Yee
Khew
Eric
Yuen En
Vaagee
Ah Hong
Sau Shiunn
Shen Yeong
James
Wen Chean
Choong Kar Heng
Potato
Johnny
Dennis
Marie
Joanna
Shao Lin
Carmen
Grace
Calvin
Joseph
Andrew Wong
Samuel
Donaldson
Ricky
Pui Yit
Shao Heung
Suet Mun
Paul
Shim
Kenneth
Pang
Chun Hong
Harshani
Yong Sions
Kar Thye
Hon Kent
Kah Hui
Tung
Jun Yang
Xiau Jing
Zhu Jun
Yue Fen
Shirley
Chan Weng
Yik Lim
Chester
Han Kee
Huey Wen
`
Sze Ann for wishing well before time
Vinnie for reminding me of last year's
Mei Zhen, Sook Ling, Ying Shin, Wendy for caring
Lay Kuan for waking me up in the middle of the night
Yee Ling for the early morning call
Yuen En for trying to wish me in cantonese
Huey Wen for intentionally being the last one
All the belated ones
sorry if i missed out on anyone
Thank you everyone for remembering..
Thanks for the wishes!
I really appreciate that!

No comments: